English | Slovenčina
045/5410 408

Nika

drevený nábytok na mieru

O nás

Nika na slovenskom trhu pôsobí už presne 20 rokov. Založená v roku 1992 pod originánym menom 'Petribud' si firma rychlo získala dobré meno v rámci Slovenska. O trošku neskôr sa objavili aj prví zahraniční klienti a slovo o kvalite jej produktov sa rýchlo rozšírilo. O desaťročie neskôr bola firma pripravená na expanziu. Postavila sa nová výrobná hala a kancelárie, a zároveň sa meno firmy zmenilo z 'Petribud' na meno 'Nika'. Tieto zmeny upevnili pre firmu už jej existujúce stabilné miesto na trhu drevovýroby, a ešte viac zvýraznili jej dobre známu spoľahlivosť služieb a kvalitu výrobkov.

Za úspechom firmy Nika stojí rodina Petrincová. Táto svojou nábytkarskou dušou podnietila samotný vznik firmy a od začiatku drží jej vedenie pevne v rukách. Manželský pár, Ján a Anna Petrincovci, sa spoločne podieľajú na budovaní a kladných výsledkoch firmy. Zatiaľ čo pani Petrincová má na starosti logistiku, účtovníctvo a ľudské zdroje, jej manžel pán Petrinec sa okrem riadenia firmy stará o vedenie výrobnej haly a obhliadky interiérov spojené s meraním. Pred pár rokmi sa k ich týmu pridala aj ich najstaršia dcéra, Katarína, ktorá si zaslúžila pozíciu ekonomickej a marketingovej manažérky a nábytkovej dizajnérky.